начало
 
Енергийна ефективност и зелена икономика
2013-03-13

Архцентър- А ООД подготвя проект по оперативна програма "Конкурентноспособност" и кандидатства по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика".

<< Назад