начало
 
Продукти Продукти
ECOPHON

На много места където хората комуникират, високите нива на звук се възприемат като един от най-смущаващите фактори. Високите нива на шум имат негативно влияние върху здравето, процеса на общуване, безопасността, икономиката (ефективност-производителност), както и учебните процеси и благосъстоянието.

Какво представлява акустиката в помещенията?

В много от общо познатите типове помещения звукопоглъщащият таван е инструмент за постигане ниво на Акустичен комфорт (RACTM). В зависимост от абсорбционните си свойства таваните са категоризирани в класове на звукопоглъщане (А-Е)съгласно международен стандарт. Клас А е с най-висока степен на звукопоглъщане. При оценка Акустичен комфорт на помещение (RACTM) е важно да се имат предвид различните видове помещения, както и дейността, която се извършва в тях. Акустиката на помещението не отчита само поведението на звука вътре, но и начина по който хората възприемат различните акустични параметри. Акустиката на сградите включва също така звукоизолация и отчитане преминаването на звука от едно помещение в друго.

Акустика в помещенията, отговаряща на целите.

За постигане високо ниво на акустика трябва да се има предвид дейността, която се извършва в помещението. Това може да означава ниски нива на шум и добра разбираемост на речта, а в помещенията за музика акустиката трябва да допринася за по-добро възпроизвеждане на звука. За осигуряване на акустичен комфорт е важно да се знае, че има различни фактори, които оказват влияние върху възприемането на звука. Една цялостна акустична оценка на помещение изисква няколко различни измервания, които да отразят анализа на звука. Тези измервания са свързани с реверберацията, разбираемостта на речта, силата и пространственото разпадане на звука.

 

Екологично чисти, създават комфорт в помещенията

 

Повърхността AkutexTM е хигиенична и безопасна. При производството на таваните Ecophon се използват само

безопасни и чисти материали, което осигурява комфорт от здравословна гледна точка. Повърхностната технология Akutex  демонстрира оптимални свойства. Уникалната технология гарантира, че по повърхността на тавана не се задържа прах, а почистването му изисква минимални усилия и разходи.

Материалите използвани при етап от използването на тавана.

Продуктите Ecophon са отличени със знака Indoor Climate Label, финландската М1 класификация за отделяне на емисии от строителни материали и се препоръчват от Swedish Asthma and Allergy Association (Шведската асоциация за борба с астмата и алергиите).  

AkutexTM - покритие с дълъг живот

Повишената прецизност при производството на тавани с покритие Akutex FT води до много предимства при използването им. С по-малките си пори, повърхността дори отблъсква праха и по този   начин улеснява почистването. Също така Akutex FT e по-малко

чувствително на ударно въздействие в различни заобикалящи среди и това заедно с отличните свойства за почистванe удължава значително времето за експлоатация на таваните.

Принос към опазване на околната среда

Фирмената ни мисия за бъдещето също има широки перспективи.

Управлението на природните ресурси на Земята е един от най-важните въпроси, свързан с опазването на околната среда. Затова ние сме съпричастни към опазването на околната среда и се стремим към задълбочаване на знанията и усъвършенстване по тази тема. Грижата за околната среда е водеща при вземането на решения в Ecophon.

Еcophon България Шведската фирма Еcophon присъства в България от април 2008 г. като част от концерна Saint-Gobain, световен лидер в производството на строителни материали, стъкла и високотехнологични материали. През 2008 г. акустични тавани Еcophon са вложени в Централ Мол Плевен, кино Арена гр.Плевен, Мол Пловдив и Мол Ямбол - Търговски бизнес център.

<< Назад