начало
 
Продукти Продукти
тухли от газобетон
Блокчетата за зидария YTONG са универсален материал за изпълнение на фасадни и вътрешни стени на жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради. Те са незаменими и при преустройства и реконструкции на съществуващи обекти. За кратко време икономичните и екологично чисти блокчета на фирмата се наложиха на пазара. Причината е в безспорните предимства, които предлагат: с YTONG се работи бързо, лесно и чисто. Превъзходната му топлоизолационна способност гарантира значителна икономия на енергия за отопление през зимата и за климатизация през лятото. Зидарията от YTONG е много по-лека от зидариите изпълнени с традиционните зидарски материали. По този начин се снижава натоварването върху конструкцията на сградата и се създават условия за по-доброто им земетръсно осигуряване, при това с намалени количества бетон и армировка. Отличните топлоизолационни свойства на материала YTONG се дължат на неговата структура, а именно големия обем и равномерното разпределение на порите. Те представляват около 80% от общия обем. YTONG предлага най-ефективното и технологично решение за удовлетворяване на "Нормите за топлоизолация на сгради" 99 г. - коефициент на топлопреминаване за външни стени Кmax ≤ 0.5 W/m² K. YTONG-блокчетата са най-лекият зидарски материал, предлаган на строителния пазар у нас. YTONG е материал с ниско обемно тегло, но поради клетъчната му структура стените изградени с него имат индекс на изолация от въздушен шум R´w с 2 dB по-висок от масивни стени (от тухла, бетон, камък и др.) със същата повърхнинна плътност, т.е. със същото тегло за 1 m². Външните зидове от YTONG с дебелина 30 cm, освен че притежават нормативно необходимите топлоизолационни свойства, отговарят и на изискванията на "Нормите за проектиране на защита от шум". Само в строго специфични случаи, при особено високо еквивалентно ниво на външен шум, се прибягва до използване на материал с по-висок клас по обемна плътност или до многослойни фасадни конструкции. YTONG притежава необходимата за един зидарски материал мразоустойчивост, която позволява в продължение на няколко години, докато продължава строителният период на сградите, външните повърхности на зидовете да останат необработени, без да се наблюдават последици като пукнатини обрушвания и т. н. За кратко време икономичните и екологично чисти блокчета на фирмата се наложиха на пазара. Причината е в безспорните предимства, които предлагат: с YTONG се работи бързо, лесно и чисто. Превъзходната му топлоизолационна способност гарантира значителна икономия на енергия за отопление през зимата и за климатизация през лятото. Зидарията от YTONG е много по-лека от зидариите изпълнени с традиционните зидарски материали. По този начин се снижава натоварването върху конструкцията на сградата и се създават условия за по-доброто им земетръсно осигуряване, при това с намалени количества бетон и армировка. Стремежът да се строи на всяка цена с газобетон започна да добива размерите на строителна еуфория и сравнително новият за страната ни строителен материал да се използва и на неподходящи за целта места, както и да не се спазва технологията за работа с него. Ефективното приложение на всеки нов материал изисква и нови технологии на строеж, нови слепващи, грундиращи и други материали, използване на готови мазилки и шпакловки и т.н. Ето защо с няколко поредни статии ще се постараем да ви запознаем с тънкостите при работата с блоковете от газобетон. СТРОИТЕЛСТВО С ГАЗОБЕТОН Газобетонни блокчета за зидове През последните няколко години марката ИТОНГ се възприема едва ли не като символ на строителната революция у нас . Произвежданите от фирмата газобетонни блокчета бързо започнаха да изтикват доскоро традиционните за България тежки, скъпи и неудобни за работа керамични блокове, познати повече като тухли четворки. Фабрично опакованите в жълт полиетилен газобетонни блокчета сега могат да се видят на почти всички по-представителни строежи у нас, както и в повечето складове за строителни материали. Предимства на газобетона - Той е добър топло- и звукоизолатор (срещу пренасян по въздуха шум). В резултат на това колкото повече растат цените на топлоизточниците, толкова по-бързо ще се изплати вложената в строителството инвестиция. - Има добра паропроницаемост, което позволява на стените - да дишат и така в помещенията по естествен път се поддържа оптимален влагообмен. - Тези два показателя обуславят поддържането на здравословен за обитателите климат в жилището. • Газобетонът има много добра огнеустойчивост, т.е. той е негорим. - Той притежава добри якостни и деформационни качества (якост на натиск 2,5 -7,5 MPa), което позволява изграждането на носещи стени. - Газобетонът се обработва много лесно на самия строеж - той може да се реже с трион и "рендосва", да се пробива и издълбава, да му се придават различни сложни форми, да се лепи и т.н. - Малката му обемна маса позволява използването на блокове с по-големи размери, което прави строителството по-лесно и бързо, намалява транспортните разходи. Изградените от газобетон стени натоварват значително по-малко строителната конструкция (от 2,1 до 3,7 пъти) в сравнение със зидовете от керамични блокове, което в редица случаи е съществено предимство. - Блоковете имат напълно еднаква големина и правилна геометрична форма с напълно равни и гладки стени, което много улеснява зидането и измазването на стените. - Газобетонът е дълговечен и по нищо не отстъпва на традиционните стени, изградени от най-качествени тухли. - Газобетонът е материал, който позволява цялостно строителство от мазето до покрива. Той е еднакво подходящ за външни и вътрешни, за носещи и неносещи стени. - Ще добавим още, че газобетонът на ИТОНГ България ЕООД се произвежда по изпитана от десетилетия технология, при прецизен контрол на технологията и качеството. Нещо, което едва ли може да се твърди за тухларното производство. Какво представлява газобетонът? Газобетонът представлява лек (автоклавен клетъчен) бетон, получен в автоклав от пясък, цимент, вар, вода и алуминиев прах чрез нагряване с водна пара при налягане около 12 атмосфери. Характерна за него е силно порьозната му структура, която се получава в резултат на отделяния газ водород при химичната реакция между алуминия и останалите съставки. Същественото в случая е, че всички съставки не съдържат вредни за здравето вещества. Порьозната структура на материала го прави около четири пъти по-лек в сравнение с обикновения бетон - обемната му маса е 450 - 650 kg/m3, а затвореният в клетките въздух му придава добри топлоизолационни качества. Убедителното предимство на газобетона като изолатор на топлината спрямо други традиционни строителни материали се вижда ясно от диаграмата на предната страница. Ще споменем само още, че по изолационните си характеристики 10-сантиметрова стена от газобетон се равнява на зид от керамични блокове с дебелина 1 тухла (25 cm). Стените от газобетон напълно отговарят и даже надхвърлят съвременните изисквания за топлинна изолация, а като лек материал (при подходяща дебелина на зида) задоволяват и изискванията за шумоизолация. Накратко казано, газобетонът е строителен материал, който съчетава механичните качествата на традиционните материали за зидане с изолационните свойства на типичните топло- и шумоизолационни материали. Преди да приключим с предимствата на блокчетата от газобетон за изграждане на външни и вътрешни зидове, трябва да отговорим и на още един въпрос: колко ще ни струва замяната на традиционните тухли с новия материал. Изводът от изследванията е, че разликите са незначителни, а всички вече изтъкнати предимства на газобетона при работа и при експлоатацията на сградата остават чиста печалба! Блокчета за зидария Газобетонните блокчета ИТОНГ се произвеждат в два класа на якост, съответно В2,5 и В3,5 (в MPa), при обемна плътност, съответно 500 и 600 kg/m3, и коефициенти на топлопроводност 0,17 и 0,19 W/m.K при нормална експлоатационна влажност. Те имат паралелепипедна форма с дължина 60 cm и височина 25 cm. Широчините на блокчетата могат да се видят в таблицата. Блокчетата се произвеждат с гладки или с оформени на глъб и зъб чела. При последните сглобката между съседните блокчета става без лепилен разтвор в напречната фуга. За външни стени се използват предимно блокчета с клас на якост В2,5 и плътност Д500, а при по-високи натоварвания се предпочитат блокчетата В3,5. Вътрешните неносещи стени с дебелина 100-125 mm се изграждат от блокчета В2,5/Д500. Разделителните стени между отделните жилища и апартаменти се правят двуслойни, като за по-добра шумоизолация е желателно между двата зида да се остави кухина широка 40 mm, която може да се запълни с минерална вата. Зидането на блокчетата по правило се извършва със специални лепила при дебелина на слоя 1-3 mm или (по изключение) с обикновен цименто-варо-пясъчен разтвор при дебелина на пласта 10 mm. В предния брой на списанието показахме и една сандвичева конструкция на външна стена на сграда с повишени топлоизолационни изисквания. Тя се състои от два зида - външен от декоративно фугирани керамични тухли и вътрешен - от газобетонни блокчета. В кухината помежду им се поставя топлоизолация. В таблицата са дадени разходните норми - газобетонни блокчета и разтвор за зидане - за изграждане на стени с различна дебелина.

<< Назад