начало
 
Клиенти Клиенти

Какво предлагаме извън инженеринга на “АРХЦЕНТЕР-А”ЕООД .

Какво получават клиентите допълнително посещавайки BAUZENTRUM .

Допълнителен сервиз :

* Специализирано обслужване – монтаж и изпълнение при

необходимост.

* Професионално проучване – анализи и консултации

* Оптимизинане и минимизиране на вашите разходи.

* Подпомагане при подготовка на търгове и конкурси за

строителни компании.

* Договаряне на специални условия чрез индивидуално

договаряне.

* Дванадесет часа дежурни телефони за консултации.

Какво получаваме Ние?

* Удовлетворение и престиж от това, че Вие сте наш клиент

или партньор.

* Удовлетворение че можем да подобрим строителната

култура въвеждайки – технологност и интелигентност.

* Удовлетворение, че можем да бъдем полезни с действия

и съвети за по-добро строителство и екологична среда.

 

 

Снимки от "Национален Армейски Комплекс" в

София 

бул. "Скобелев" 23