начало
 
За нас За нас
 • Проектиране дизайн, офис обзавеждане
 • Строително- монтажни работи, инженеринг и строителни системи
 • Търговия на едро и дребно със строителни системи, елементи и материали

Фирмата успешно се сертифицира по ISO 9001:2008, като по този начин въвед е система за управление на качеството на цялостната си дейност и това ни прави по-гъвкави в пазарната икономика.

 

“Архцентър- А” ООД разполага с екипи от квалифицирани:

 • Инженери и специалисти изършващи стоителната дейност на фирмата, реализиращи на практика проектните идеи.
 • Търговци – консултанти, готови да предложат на клиентите цялостни системи в строителството.
 • Провеждани са обучения и квалификационни срещи на инженери от фирмата във Германия, а монтажниците притежават сертификати от немския институт.

Изхождайки от горепосочените квалификации на екипа от инженери и монтажници може да се разчита за:

 • Прецизно изпълнеие на архитектурните и дизайнерските решения
 • Технонологичност, ефективност и качетсво на строителния процес

Архитектите на фирмата са с богат опит в търсене на нови идеи и професионални решения за интериора. Те са на разположение за:

 • Нестандартни интериорни пластични решения
 • Изящни и неповторими форми
 • Комфорт и оригинално осветление

“Архцентър- А” ООД специализира главно с изготвянето на готов строителен продукт- цялостно завършени обекти “до ключ” интериорни решения, дизайн и обзавеждане. Дейността на дружеството обхваща всички етапи на строителния процес- в това число проучване и комплексно проектиране, изпълнение на всички видове строителство- монтажни работи, интериорни решения, дизайн и обзавеждане.